wtorek, 24 Sty 2017
 
 
Strona Główna
Uniwersytet Trzeciego Wieku - Filia w Lnianie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 stycznia 2017 14:09

Poprawiony: poniedziałek, 23 stycznia 2017 14:12
 
Czyszczenie przewodów kominowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 stycznia 2017 10:48

Przypominamy o konieczności czyszczenia

przwodów kominowych które reguluje par. 34 rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów .

Zgodnie z nim należy czyścić zarówno przewody wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe.

 

Najczęściej, bo cztery razy w roku, powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej, bo dwa razy w roku, czyści się te przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym. Nie trzeba tak często czyścić przewodów w domach, które ogrzewa elektrociepłownia lub kotłownia zlokalizowana w innym budynku.

Prosimy pamiętać że jeśli  wykupiliśmy ubezpieczenie i doszło do nieszczęścia np. pożaru, to ubezpieczyciel nie wypłaci nam  odszkodowania, jeżeli nie przedstawimy mu dokumentów z przeglądów instalacji i z czyszczenia komina

Poprawiony: środa, 11 stycznia 2017 11:33
 
Społecznik Roku Gminy Lniano - przedłużamy termin zgłoszeń PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 stycznia 2017 08:50

W związku z ogłoszoną w dniu 21 grudnia 2016 r.  przez Radę Gminy Lniano
 I edycją Konkursu o tytuł „Społecznika Roku Gminy Lniano”, informujemy,

że przedłuża się termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 31.01.2017 r.

Szczegóły konkursu i jego regulamin oraz formularze dostępne tutaj

Poprawiony: poniedziałek, 23 stycznia 2017 14:26
 
Stan otoczenia domu i posesji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 stycznia 2017 11:18

Przypominamy o obowiązku dbania o stan otoczenia domu i porządku na posesji,

a także wokół niej. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu

i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

(śniegu, lodu i sopli także z własnego dachu i innych elementów znajdujących się na posesji).

Za brak porządku przed posesją grożą sankcje o charakterze administracyjnym i karnym.

Znacznie poważniejsza jest jednak odpowiedzialność cywilnoprawna właściciela posesji.

Odpowiada on bowiem za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek zdarzeń spowodowanych nieuprzątnięciem terenu wokół jego nieruchomości

Poprawiony: środa, 11 stycznia 2017 11:41