niedziela, 28 Maj 2017
 
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 czerwca 2012 07:38

 

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z pózn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek (pobierz formularz) właściciela drzewa lub krzewu o jego wycinkę wniosek o wydanie zezwolenia złożony. We wniosku należy określić gatunek drzewa i podac obwód pnia zmierzony na wysokosci 130 cm (od poziomu gruntu) dla krzewów podajemy powierzchnię, z której mają być usunięte oraz przyczynę i termin zamierzonego usunięcia, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, oraz informację o prowadzeniu lub nie dzialalnosci gospodarczej, potwierdzenie władania terenem,
Termin i sposób załatwienia:

  • wniosek należy złożyc w sekretariacie Urzędu Gminy. Uprawniony pracownik dokona wizji lokalnej i określi prawidłowość danych zawartych we wniosku osoby fizycznej nie ponoszą opłat za usunięcie drzew, a jedynie opłatę skarbową za wystawienie decyzji. Osoby prawne i przedsiębiorcy w przypadku gdy usuwanie drzew związane jest z prowadzoną działalnoscią gospodarczą ponoszą stosowną opłatę. Podstawą jej naliczania jest obwód pnia drzewa na wysokosci 130 cm od poziomu gruntu, w przypadku usuwania krzewów opłate nalicza sie w stosunku do powierzchni, z której maja być usuwane.
Miejsce zlozenia dokumentów:

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyc w Urzędzie Gminy, pokój nr 2 (parter).

Adam Giczela – podinspektor ds. gosp. komunalnej UG Lniano

Tel. 52-3323002 w. 26


Oplata skarbowa:

brak oplaty