Wójt gminy Lniano ogłasza nabór na wolne samodzielne stanowisko pracy podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami - zasobami mienia komunalnego w Urzędzie Gminy w Lnianie.

Szczegóły na http://www.bip.lniano.pl/