Urząd Gminy w Lnianie informuje o możliwości przyjmowania dzieci w wieku od 3 - 5 lat do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Siemkowie i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Błądzimiu

1) Oddział Przedszkolny w Siemkowie zapewnia pobyt dziecka w godz. od 7,00 – 16,00 z wyżywieniem.

2) Oddział Przedszkolny w Błądzimiu zapewnia pobyt dziecka w godz. od 8,00 - 13,00 bez wyżywienia.