„Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół , to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

 

W dniu 15 grudnia br. Państwo Ewa i Hubert Umerscy z Jakubowa oraz Państwo Teresa i Tadeusz Szwarc z Lniana świętowali Złote Gody, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji w Urzędzie Gminy w Lniano odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami, przygotowane przez Kierownika USC, Panią Barbarę Chmielewską.

Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Wójt naszej gminy Pani Zofia Topolińska. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowy dyplom oraz kwiaty.

Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.

Zdjęcia