Przypominamy, że 15 marca mija termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego oraz rolnego.


Podatek można zapłacić jednorazowo lub w czterech ratach, których terminy są ustalone urzędowo:

  • I rata do 15 marca,
  • II rata do 15 maja,
  • III rata do 15 września,
  • IV rata do 15 listopada.

Podatek można wpłacać u sołtysa, w kasie urzędu, banku lub na poczcie.