Ogłoszenie

 Informujemy, że XXXIII sesja Rady Gminy Lniano odbędzie się w dniu 17 maja  2018  r. o godz. 13:00   w sali narad  Urzędu Gminy w Lnianie

Porządek XXXIII  sesji Rady Gminy Lniano.

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zapoznanie z porządkiem.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  5. zmian w uchwale dotyczącej zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie ,,Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano – Etap I Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie gminy Lniano”.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie sesji.