Uwaga! W związku z nowymi obowiązkami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, istnieje konieczność wypełnienia nowej zgody na otrzymywanie informacji drogą SMS. Osoby, których numery telefonów znajdowały się w naszej bazie SMS przed 25.05.2018 r. prosimy zatem o wypełnienie i podpisanie zgody wraz z oświadczeniem, a także dostarczenie jej do pok. nr 8 urzędu gminy w zamkniętej kopercie (podpisanej "System SMS").

Do skorzystania z możliwości otrzymywania wiadomości od gminy bezpośrednio na telefon, zachęcamy także tych z Państwa, którzy dotąd nie byli w naszej bazie. Za pośrednictwem systemu SMS informujemy użytkowników o zagrożeniach pogodowych, brakach w dostawach wody lub prądu, utrudnieniach komunikacyjnych i innych wydarzeniach.

 

Formularz zgody