W dniu 17 czerwca 2018 r. na boisku sportowym w Lnianie  przy ul. Sportowej odbędzie się

Turniej  Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lniano.
Początek turnieju godz. 14—ta.
Do udziału zaproszono  drużyny  z sołectw Gminy Lniano

Organizatorzy : Urząd Gminy Lniano i Klub  LZS „Czarni” Lniano

 Z a p r a s z a m y