Śledztwo pewnej historii, pewnego życia - nasz dokument, programu Równać Szanse.