Ogłoszenie


Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 24 września  2018 r. o godz.15. w sali narad Urzędu odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zapoznanie z porządkiem

3. Podjęcie uchwał w sprawie:


a) regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lniano,
b) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejowego w Świeciu wraz z odpowiedzią na skargę.
c) zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie sesji.