Urząd Gminy w Lnianie informuje, że do dnia 03.10.2018 r. w Urzędzie Gminy

można składać wnioski o doszacowanie strat spowodowanych suszą w uprawie

ziemniaków, które nie zostały jeszcze zebrane !