Przewodniczący Rady Gminy Lniano

przyjmuje skargi i wnioski

w każdą środę w godz. 11 00 – 1300

w Urzędzie Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7 pok. Nr 12