Wywozy co dwa tygodnie

Miejscowość Odpady zmieszane Odpady zbierane seletywnie.
Błądzim, Cisiny Mukrz Poniedziałek: co 2 tyg: 1,15,29 lipiec; 12, 26 sierpień; 9,23 wrzesień; 7,21 październik; 4,18 listopad; 2,16,30 grudzień 5 lipiec
2 sierpień
6 wrzesień
4 październik
  4 listopad
6 grudzień
Jędrzejewo, Ostrowite,Rykowisko Wtorek: co 2 tyg: 2,16,30 lipiec; 13, 27 sierpień; 10,24 wrzesień; 8,22 październik; 5,19 listopad; 3,17,31 grudzień
Brzemiona, Jakubowo,Lnianek, Mszano,Zalesie Szlacheckie Środa co 2 tyg: 3, 17,31 lipiec 14,28 sierpień; 11,25 wrzesień; 9,23 październik; 6,20 listopad; 4,18 grudzień
Lniano Czwartek: co 2 tyg: 4,18 lipiec; 1, 16,29 sierpień; 12,26, wrzesień;10,24,październik; 7,21 listopad; 5,19 grudzień
Jeziorki, Karolewo,Lubodzież, Siemkowo, Wętfie Piątek: co 2 tyg: 5,19 lipiec; 2, 17,30 sierpień; 13,27, wrzesień;11,25,październik; 8,22 listopad; 6,20 grudzień

 

Wywozy raz w miesiącu

Miejscowość Odpady zmieszane Odpady zbierane seletywnie
Błądzim, Cisiny Mukrz Poniedziałek: co 4 tyg: 1,29 lipiec; 26 sierpień;23 wrzesień;21 październik; 18 listopad; 16 grudzień 5 lipiec
2 sierpień
6 wrzesień
4 październik
  4 listopad
6 grudzień
Jędrzejewo, Ostrowite,Rykowisko Wtorek: co 4 tyg: 2,30 lipiec;27 sierpień; 24 wrzesień;22 październik;19 listopad;17 grudzień
Brzemiona, Jakubowo,Lnianek, Mszano,Zalesie Szlacheckie Środa co 4 tyg: 3,31 lipiec28 sierpień; 25 wrzesień;23 październik; 20 listopad; 18 grudzień
Lniano Czwartek: co 4 tyg: 4 lipiec; 1,29 sierpień; 26, wrzesień; 24 październik; 21 listopad; 19 grudzień
Jeziorki, Karolewo,Lubodzież, Siemkowo, Wętfie Piątek: co 4 tyg: 5 lipiec; 2,30 sierpień;27, wrzesień; 25,październik; 22 listopad; 20 grudzień

Urząd Gminy w Lnianie przypomina mieszkańcom, że od 1 lipca br. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Firmą odpowiedzialną za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest ZUK Sp. z.o.o. ul. Ciepła 4, 86 – 100 Świecie (wybrana w drodze przetargu).

Osoby zainteresowane odbiorem popiołu z nieruchomości prosimy o złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy w Lnianie pok. 10 od 5 sierpnia br. Mieszkańcy, którzy nie posiadają  własnego pojemnika do popiołu i chcą go dzierżawić od firmy ZUK Sp. z. o. o. będą uiszczać dodatkową opłatę za jego dzierżawę w wysokości 15 zł netto miesięcznie płatną do firmy.

Informujemy również osoby zainteresowane, że istnieje możliwość zakupu pojemnika do popiołu  w Zakładzie Produkcyjno – Usługowo-Handlowym Janusz Kiedrowski w Bysławiu, ul. Przemysłowa 8

Ceny pojemników: 70 zł plus VAT / pojemnik 110 l. bez kółek/

                               90 zł plus VAT / pojemnik 110 l. z kółkami/

Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana do Urzędu Gminy w Lnianie oraz terminach płatności zostanie dostarczona do właścicieli/współwłaścicieli/ użytkowników nieruchomości listem poleconym po 25 sierpnia br. Podstawą naliczenia opłaty są złożone deklaracje. Przypominamy mieszkańcom o konieczności  dokonania korekty złożonej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość: powroty na okres wakacji dzieci i młodzieży z internatu, bursy, akademika, wyjazdy zagraniczne, urodzenia, zgony itp.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lniano zamieszczony został na stronie internetowej www.lniano.pl

Przypominamy, że w dniu odbioru odpadów właściciel/współwłaściciel/użytkownik nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla  przedsiębiorcy odbierającego odpady.