Ogłoszenie

 

Urząd Gminy Lniano informuje, że w dniu29 października 2013 roku o godz. 14 – tej w sali narad urzędu  odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Lniano

 

Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Lniano

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia rocznego programu współpracy organów gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

b)      zmian w budżecie gminy Lniano na 2013 rok,

c)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013-2021,

d)     przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siemkowie,

e)      oddania w użyczenie na okres do 10 lat nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy,

  1. Informacja nt. działalności Wójta Gminy Lniano w okresie między sesjami Rady.
  2. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.
  3. Zgłaszanie interpelacji.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie sesji.