Gmina Lniano informuje, że w dniu 5 września 2013 r. została zakończona budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona. Inwestycja została zrealizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów (na podstawie umowy przyznania pomocy nr: OW-I.052.8.162.81.201100127-6930-UM0240199/11 z dnia 28 lutego 2012 r.). Kwota dofinansowania wynosi 14 711,12 zł. Całkowity koszt inwestycji to 27 849,37 zł.