K U R E N D A

Urząd Gminy w Lnianie informuje o terminach planowanych polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 295 „WRZOS” w roku gospodarczym 2013/2014.

 

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH WKŁ Nr 295 „WRZOS” w roku gospodarczym 2013/2014.

Obwód 44 Koziborek

l.p.

Data

Prowadzący polowanie

Rodzaj zwierzyny do pozyskania

Miejsce zbiorki

1.

30.11.2013

 

1. Kaczorowski.

2. Gackowski.

Jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, kuna, borsuk.

Jeziorki –kwatera myśliwska godz. 8.00

2.

21.12.2013

„Wigilijne”

1. Kaczorowski.

2. Gackowski.

Jeleń, dzik, lis, jenot, kuna, sarna, bażant.

Jeziorki –kwatera myśliwska godz. 8.00

3.

11.01.2014

1. Kaczorowski.

2. Gackowski.

Dzik, lis, jenot, kuna,

bażant

 

Jeziorki –kwatera myśliwska godz. 8.00

Ponadto w zależności od warunków atmosferycznych – 2 polowania na lisy –

w miesiącach styczeń, luty (za dodatkowym powiadomieniem).

 

                                                                                                                           Wójt

 

mgr inż. Zofia Topolińska