Gmina Lniano informuje, że w dniu 27 września 2013 r. została zakończona budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo. Inwestycja została zrealizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów (na podstawie umowy przyznania pomocy nr: OW-I.052.8.161.80.201100126-6930-UM0240198/11 z dnia 28 lutego 2012 r.). Kwota dofinansowania z w/w umowy wynosi 17 470,48 zł. Kwota dofinansowania może zmienić się w trakcie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim.