Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie zwraca się do wszystkich Ludzi Dobrej Woli z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe na rzecz remontu domu mieszkalnego Państwa Łuczak

Ofiarodawców prosimy o wpłatę na Konto Urzędu Gminy Lniano

Bank Spółdzielczy Osie oddział Lniano

74 8169 1016 0005 2689 2000 0020

z dopiskiem

„Pomoc dla rodziny Łuczak”