Dotyczy: projektu „Rozwiń Skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że w ramach Projektu pn „Rozwiń Skrzydła” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, dysponuje jeszcze środkami na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór „Wniosków o dofinansowanie” w ramach ww. projektu zostanie zakończony z dniem 16.12.2013r. Więcej informacji zamieszczonych jest na naszej stronie internetowej www.pupswiecie.pl.

Karina Detlaf-Matia

Zastępca Dyrektora

    Kierownik CAZ