K U R E N D A

Urząd Gminy w Lnianie informuje o planowanych terminach  polowań zbiorowych (teren obwodu łowieckiego nr 29w granicach leśnictw: Jeleniagóra, Lnianek, Sarnówek, Rykowisko, Bukowiec, Lubiewice, zgłoszonych do Urzędu Gminy w Lnianie przez Nadleśnictwo Zamrzenica:

termin od  07 - 15.01.2014

                                                                                                                             Wójt

mgr inż. Zofia Topolińska