Szanowni Państwo

Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy dr n.med. Tomasz Mierzwa zaprasza do udziału w spotkaniu inaugurującym Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy w województwie kujawsko – pomorskim, które odbędzie się dnia 24 stycznia 2014 roku (piątek) o godzinie 11:30, w Spółdzielczym Ośrodku Kultury „Stokrotka”, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 w Świeciu.

Intencją spotkania jest promocja profilaktycznych badań cytologicznych u mieszkanek Świecia i okolic. W ramach spotkania zaplanowano wykład pt. „Profilaktyka raka szyjki macicy na tle Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, edukację zdrowotną w oparciu o stoisko edukacyjno – informacyjne, pomiar ciśnienia krwi i poziomu cukru, występy artystyczne oraz happening uliczny organizowany przez świeckie szkoły.

 

    Wicestarosta Świecki

     Barbara Studzińska