Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie  się dnia 20 lutego 2014 r. o godzinie 9.00 w siedzibie tut. Urzędu przy ul. 10 Lutego 16.

Podczas spotkania omówione  zostaną następujące zagadnienia.

·         wypełnianie zeznań podatkowych, omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu zeznań w celu ich wyeliminowania,  ujęcie  w zeznaniu wpłat podatku w prawidłowych wysokościach na podstawie dowodów zapłaty;

·         promowanie systemu e-Deklaracje, poprzez zachęcanie podatników do złożenia zeznania przez Internet (m. in. z wykorzystaniem utworzonego w Urzędzie Skarbowym w  Świeciu specjalnie do tego celu stanowiska komputerowego)i wskazanie korzyści  z tego sposobu złożenia zeznania (m. in. takich jak  szybsze otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku oraz uniknięcie kolejek);

·         stosowanie ulg i odliczeń przewidzianych przepisami prawa, kontynuacja ulg nabytych w poprzednich latach;

·         przybliżenie podatnikom ich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz skutków niewywiązywania się z obowiązku złożenia zeznania oraz zapłaty zobowiązania podatkowego.

 

 

Zaproszenie na spotkania informacyjne.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu zaprasza na cykl spotkań informacyjnych, które odbywać się będą w drugą środę każdego miesiąca

(od marca  do grudnia 2014 r.) o godzinie 9.00

w siedzibie tut. Urzędu przy ul. 10 Lutego 16

poświęcone podstawowym zagadnieniom z zakresu przepisów prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, obowiązków rejestracyjnych.

Spotkania przeznaczone są dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu zaprasza

na spotkanie informacyjne, które odbędzie  się

dnia 21 lutego 2014 r. o godzinie 9.00

w siedzibie tut. Urzędu przy ul. 10 Lutego 16.

 

Przedmiotem spotkania będzie omówienie najważniejszych zmian w przepisach prawa podatkowego (PIT, VAT) obowiązujących od

1 stycznia 2014 roku.