KURENDA

Urząd Gminy w Lnianie informuje mieszkańców, iż w okresie letnim tj. kwiecień – październik, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lnianku (teren Oczyszczalni Ścieków) będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 9.00 – 15.00. zmiana obowiązuje od 1 kwietnia br. Odpady przyjmowane są bezpłatnie.