Informujemy, że można odbierać sadzonki drzew ozdobnych w godzinach od 14:00 do 15:00 na oczyszczalni ścieków w Lnianku.