Gmina Lniano informuje, że w dniu 21 marca 2014 r. została zakończona budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błądzimiu. Inwestycja została zrealizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów (na podstawie umowy przyznania pomocy nr: WS-I-W.052.8.76.288.201200189-6930-UM0240281/12 z dnia 15 maja 2013 r.). Kwota dofinansowania wynosi 20 050,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 36 448,63 zł.