Gmina Lniano informuje, że w dniu 7 kwietnia 2014 r. została zakończona budowa placu zabaw w miejscowości Mszano. Inwestycja została zrealizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów (na podstawie umowy przyznania pomocy nr: WS-I-W.052.8.77.81.2012 00150-6930-UM0240282/12 z dnia 12 lutego 2013 r.). Kwota dofinansowania wynosi 12 241,25 zł. Całkowity koszt inwestycji to 30 285,26 zł.