Dotyczy: Wyłączenia energii elektrycznej w dniu 17.06.2014 na terenie Gminy Lniano.

 

W związku z wykonywaniem prac eksploatacyjnych na liniach napowietrznych pozbawione energii elektrycznej będą niżej wymienione stacje transformatorowe.                  

          

17.06.2014r. w godz. 800–1300, stacja transformatorowa:

Brzemiona 02

Zalesie Szlacheckie 04

Mszano 01

Mszano 03

Mszano 04

Mszano 05

Lnianek

Lniano Oczyszczalnia

Jędrzejewo

Lniano VIOLA 2

Lniano 05

 

Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Świecie
tel. 52-5624628