Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano informuje, że w kwietniu 2014 r. została zakończona budowa placu zabaw w miejscowości Mukrz. Inwestycja została zrealizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów (na podstawie umowy przyznania pomocy nr: WS-I-W.052.8.145.579.2013 00093-6930-UM0240145/13 z dnia 28 października 2013 r.). Kwota dofinansowania wynosi 16 708,79 zł. Całkowity koszt inwestycji to 22 311,11 zł. Zapraszamy do odwiedzenia i korzystania z urządzeń placu zabaw.

{gallery}inwestycje_mukrz{/gallery}