OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Lnianie zleci prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie w okresie  październik – grudzień 2014 r. Zgłoszenia osób zainteresowanych i posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe (wykształcenie minimum średnie oraz CV z numerem telefonu) przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie pok. Nr 1 do dnia 8 października 2014 r.

Pismo do pobrania