URZĄD GMINY

    W LNIANIE

K U R E N D A

Urząd Gminy w Lnianie informuje o terminach planowanych polowań zbiorowych

zgłoszonych do Urzędu Gminy przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 295 „WRZOS” w roku

gospodarczym 2014/2015.

 

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH WKŁ Nr 295 „WRZOS” w roku gospodarczym 2014/2015

Obwód 44 Koziborek

l.p.

Data

Prowadzący polowanie

Rodzaj zwierzyny do pozyskania

Miejsce zbiórki

1.

08.11.2014

HUBERTUS

 

1. Kaczorowski.

2. Gackowski.

Jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, kuna, borsuk.

Jeziorki –kwatera myśliwska godz. 7.30

2.

20.12.2014

„Wigilijne”

1. Kaczorowski.

2. Gackowski.

Jeleń, , sarna, dzik, lis, jenot, kuna, bażant.

Jeziorki –kwatera myśliwska godz. 8.00

 

                                                                                                                              Wójt

mgr inż. Zofia Topolińska