Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano informuje, że w sierpniu 2014 r. została zakończona budowa ścieżki zdrowia w miejscowości Lniano. Inwestycja została zrealizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów (na podstawie umowy przyznania pomocy nr: WS-I-W.052.8.563.543.2013 00485-6930-UM0240563/13 z dnia 25 czerwca 2014 r.). Kwota dofinansowania wynosi 22 732,26 zł. Całkowity koszt inwestycji to 35 519,16 zł.

{gallery}sciezka_zdr_lniano{/gallery}