Ogłoszenie

Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 19 grudnia 2014 roku o godz. 15 - tej w sali narad urzędu odbędzie się II sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek obrad II sesji Rady Gminy Lniano

1.        Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.        Zapoznanie z  porządkiem sesji.

3.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.        Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

b)       w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

c)        w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

d)       w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

e)        w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

f)        w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

g)       w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

h)       w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

i)         w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

j)         w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

k)       w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

l)         w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

m)      w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

n)       w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

o)       w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

p)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano,

q)       zmian budżetu gminy Lniano na 2014 rok,

r)        zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014-2021,

5.         Projekt budżetu gminy na 2015 rok:

a)        wprowadzenie,

b)       opinia komisji stałych,

c)        dyskusja i wnioski,

d)       podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.

6.        Przyjęcie „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok”:

a)        wprowadzenie,

b)       podjęcie uchwały.

7.        Przyjęcie „ Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Lniano”:

a)       wprowadzenie,

b)      podjęcie uchwały.

8.        Podjęcie uchwał w sprawie:

                a)     przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lniano na 2015 rok,

                b)    zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lniano na 2015 rok,

c)     zmiany uchwały dotyczącej utworzenia komisji stałych Rady Gminy Lniano i ustalenia liczby ich członków

               d)    zmiany uchwały dotyczącej powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Gminy Lniano.

e)     wskazania wiceprzewodniczącego rady do podpisu polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu rady gminy.

                9.        Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.

              10.     Zgłaszanie interpelacji.

              11.     Wolne wnioski.

              12.     Zakończenie sesji.