Gmina Lniano informuje, że został zakończony projekt dotyczący wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jeziorkach. W ramach projektu zostały zakupione następujące elementy: laptop, rzutnik multimedialny, ekran elektryczny, stoły, urządzenia fitness w tym kijki do nordic walking, piłki i megaklocki piankowe oraz namiot biesiadny. Operacja została zrealizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów (na podstawie umowy przyznania pomocy nr: WS-I-W.052.8.535.308.2013 00361-6930-UM0240535/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.). Kwota dofinansowania wynosi 22 643,46 zł. Całkowity koszt inwestycji to 33 304,35 zł.