Urząd Gminy w Lnianie informuje o planowanych terminach  polowań zbiorowych (teren obwodu łowieckiego nr 29w granicach leśnictw:  Jeleniagóra, Lnianek, Sarnówek, Rykowisko, Bukowiec, Lubiewice, zgłoszonych do Urzędu Gminy w Lnianie przez Nadleśnictwo Zamrzenica:

termin polowań w dniach  17 - 21.12.2014 r.

                                                                                                                             Wójt

mgr inż. Zofia Topolińska