Zarządzenie nr 131/2014
Wójta Gminy Lniano
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2014 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Zarządzenie nr 131.14.pdf (561kB) pdf

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (157kB) word