K U R E N D A

Urząd Gminy w Lnianie informuje o planowanych terminach polowań zbiorowych (teren obwodu łowieckiego nr 29w granicach leśnictw: Jeleniagóra, Lnianek, Sarnówek, Rykowisko, Bukowiec, Lubiewice, zgłoszonych do Urzędu Gminy w Lnianie przez Nadleśnictwo Zamrzenica:

 

termin polowań w dniach  13 - 15.01.2015 r.