KURENDA

         Urząd Gminy w Lnianie informuje, że harmonogram opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości otrzymają w marcu br. Jednocześnie przypominamy, że 15 marca br. upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń i luty br. Przypominamy, że wysokość opłaty za odpady segregowane wynosi 8 zł/osobę/miesiąc a za odpady zmieszane 15 zł/osobę/miesiąc. W związku z powyższym w marcu  należy dokonać wpłaty stanowiącej iloczyn stawki x  ilość osób  x 2 miesiące. Wpłaty są przyjmowane w kasie Urzędu Gminy w Lnianie lub przelewem na indywidualny lub podstawowy rachunek bankowy.