Konsultacje społeczne Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego.

Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. przyjął pierwszą wersję Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego.

Strategia ORSG Powiatu Świeckiego powstała z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu powiatu świeckiego.

Strategia ma stać się skutecznym narzędziem w procesie rozwoju Powiatu Świeckiego. Dzięki powiązaniu wskazanych w niej celów z planowanymi do realizacji działaniami, zapewniona zostanie ich kompleksowość oraz znacznie lepsza efektywność gospodarowania zasobami i środkami finansowymi. Strategia oprócz wskazania kierunków rozwoju, stanowić ma podstawowy instrument służący pozyskaniu funduszy unijnych oraz krajowych środków finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Od dnia 16 czerwca do 03 lipca br. można zgłaszać uwagi lub propozycje zmian do Projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego  Powiatu Świeckiego.

Strategia ORSG Powiatu Świeckiego, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne do pobrania poniżej, a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Gen. Józefa Hallera 9, w Wydziale Organizacyjnym , pokój nr 303, w godz. 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Wypełnione formularze uwag należy przekazać:

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie (liczy się data wpływu),

- bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, adres j.w. w Wydziale Organizacyjnym, pokój 303, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Do pobrania: