Liczba zakażeń HIV i zachorowań na AIDS wg powiatów w województwie

kujawsko-pomorskim – stan na dzień 31 października 2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 roku (do 31 X) zarejestrowano 31 przypadków HIV, nie odnotowano żadnego zachorowania, ani zgonu z powodu AIDS. Zakażenia HIV w większości przypadków rozpoznano u mężczyzn – 90%.

            Ogółem od początku rejestracji (tj. od 1985 roku) w województwie odnotowano 807 osób zakażonych HIV i 184 zachorowania na AIDS. Z powodu choroby zmarły 92 osoby.

W Polsce od początku rejestracji tj. od 1985 r. na dzień 31.VIII.2016 r. zakażonych zostało  20 756 osób, zachorowało  3 408  osób, a zmarło 1 348  osób.

W 2016 r. (do 31.VIII.2016 r.) w Polsce wykryto 1 284 nowe zakażenia, a zachorowało na AIDS 100 osób