Wójt Gminy Lniano  zwraca się z apelem o udzielenie pomocy dla 6-osobowej rodziny

poszkodowanej w wyniku pożaru jaki miał miejsce w 10 maja w miejscowości Lniano.

Płomienie zniszczyły większość pomieszczeń  a straty są bardzo duże.

Pomoc finansową można przekazać na konto bankowe Urzędu Gminy w Lnianie:


Bank Spółdzielczy w Osiu Oddział w Lnianie
nr: 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020   Z dopiskiem  „Pomoc dla pogorzelców”

Potrzebna jest również pomoc rzeczowa między innymi wyposażenie łazienki , meble.

Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie

tel. 52 33 23 764