W dniu 28 maja 2017r. na boisku sportowym w Lnianie

przy ul. Sportowej odbędzie się Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lniano.

Początek turnieju godz. 14:00
Do udziału zaproszono drużyny z sołectw Gminy Lniano

Organizatorzy : Urząd Gminy Lniano i Klub LZS „Czarni” Lniano
Z a p r a s z a m y