W dniu 17 maja 2017r. Państwo Marta i Wiktor Stodolscy zostali odznaczeni medalami z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Wójt naszej gminy Pani Zofia Topolińska. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowy dyplom oraz kwiaty.

Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.